5 consells per escollir un bon estudi de pírcing

Un pírcing és una perforació corporal profunda. Una mala aplicació o una cura posterior deficient, poden derivar en una infecció. Per això és important que escullis ben el lloc on t'ho vas a fer, que tinguis clars els riscos que comporta la pràctica i també com hauràs de cuidar-t'ho.

Aquests 5 consells t'ajudaran a escollir un bon lloc per fer-te el teu proper pírcing

1.- Vigila la higiene del local:

Es importante que el local tenga una higiene correcta en general. Y en especial en las cabinas donde se realiza la práctica, que tienen que estar siempre separadas con una puerta del resto del local.

2.- Demana totes les garanties:

Qualsevol local de pírcing ha de tenir un certificat amb el seu registre de Sanitat. I l'aplicador ha de tenir un certificat conforme ha realitzat el curs higiènic-sanitari que ho capacita per al treball. Aquests certificats han d'estar exposats en un lloc visible per al client. Fixa't que l'estudi que escullis els tingui. I si no ho tenen, demana'ls. Els problemes derivats d'una mala pràctica sanitària poden ser més greus del que imagines: Infeccions bacterianes, malalties de transmissió per sang (hepatitis B, C, VIH), tètanus.

3.- Minimitza els riscos d'al·lèrgies: 

És molt important que l'aplicador utilitzi materials de qualitat per al teu pírcing. Per assegurar-te que és així, demana que t'ensenyin el certificat d'homologació dels materials que van a utilitzar.

4.- Demana informació abans de realitzar el pírcing:

L'aplicador ha d'informar-te abans de realitzar el pírcing sobre la tècnica en si, els riscos que té, el seu reversibilitat i les cures per als dies posteriors.

5.- Estalvia problemes, no diners:

Estalvia problemes escollint un bon estudi de pírcing. D'aquesta manera sabràs:

> Que estàs en mans d'un professional qualificat i amb experiència.
> Que l'estudi compleix amb la normativa sanitària.
> Que estàs minimitzant els riscos d'al·lèrgies o infeccions posteriors, amb el que el resultat final serà més satisfactori i durador.
> Has de tenir en compte que un estudi que compleix amb tota la normativa sanitària vigent i que compta amb professionals qualificats, que t'ofereixen totes les garanties, és alguna cosa que té un preu. No et posis en mans de qualsevol.